Information, orientering

danishcrm News

Forår 2016 Ph.d.stud. læge Martha Haahr afholdte foredrag ved Dansk Urologisk Selskabs forårsmøde den 8. april 2016, omhandlede stamceller og erektiv dysfunktion efter radikal prostatektomi. Ved det første staff-meeting på …