Ditte Caroline Andersen har modtaget Sapere Aude-bevilling

danishcrm News

Ditte Caroline Andersen har modtaget Sapere Aude-bevilling Forskning – 3 dage sidenDitte Caroline Andersen, forsker på Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, modtog en Sapere Aude-bevilling i årets uddeling fra Danmarks Frie Forskningsfond. Ditte Caroline Andersen er også tilknyttet Institut for Molekylær Medicin på SDU som seniorforsker og lektor.Sapere Aude-initiativet har til formål at give de mest talentfulde forskere i Danmark de bedste betingelser, så de kan gennemføre forskning på højt internationalt niveau.Hjertebehandling ved hjælp af zebrafisk
Ditte Caroline Andersen vil med projektet REPHEART forsøge at finde nye mål for fremtidig behandling af de tusinder af patienter, som årligt får en blodprop i hjertets egen blodforsyning, hvorved en del af hjertemusklen går til grunde og pumpefunktionen nedsættes.Udfordringen her er, at de døde hjertemuskelceller ikke gendannes, fordi hjertet i modsætning til mange andre væv, ikke indeholder stamceller.I projektet tager hun derfor udgangspunkt i zebrafisken, som i kontrast til pattedyr har en formidabel evne til at regenerere hjertet fuldstændig efter skade, ved at hjertemuskelcellerne selv undergår deling og erstatter de døde celler.-Ved at sammenligne hjertemuskelceller fra zebrafisk, mus og mennesker, vil vi identificere genprogrammer, der fremmer hjertemuskelcelledeling i zebrafisken og herefter overføre den viden til først mus, og på længere sigt menneske. Vores endelig mål er således, ved at efterligne zebrafisken, at få gang i hjerteregeneration efter en blodprop i hjertet hos mennesket.