Information, orientering

danishcrm News

Forår 2016

Ph.d.stud. læge Martha Haahr afholdte foredrag ved Dansk Urologisk Selskabs forårsmøde den 8. april 2016, omhandlede stamceller og erektiv dysfunktion efter radikal prostatektomi.

Ved det første staff-meeting på Odense Universitetshospital, den 30. marts 2016, var et af punkterne Center for Regenerativ Medicin, v/ professor, overlæge, dr. med. Lars Lund, Afd L.